Universal Analytics sự nâng cấp vượt trội trong Google analytics

Universal Analytics là một tập hợp các đổi mới công nghệ cải tiến cách dữ liệu được thu thập và xử lý trong Google Analytics.

Nâng cấp Universal Analytics là quá trình mà bạn có thể sử dụng để nâng cấp tất cả các thuộc tính Google Analytics cổ điển thành thuộc tính Universal Analytics mà không mất bất kỳ dữ liệu nào hay thay đổi cài đặt tài khoản của bạn.

Tất cả thuộc tính Google Analytics sẽ sớm buộc phải sử dụng Universal Analytics. Bất kỳ thuộc tính nào không theo quá trình nâng cấp sẽ được tự động chuyển sang Universal Analytics trong tương lai.

Lợi ích của việc nâng cấp lên Universal Analytics

Universal Analytics cung cấp cho bạn quyền truy cập vào xử lý dữ liệu được cải tiến, các phương pháp thu thập mới và nhiều công cụ phân tích khác. Khi bạn hoàn tất toàn bộ quá trình nâng cấp, bạn có quyền truy cập vào các lợi ích sau đây:

Nhận các phương pháp thu thập dữ liệu mới và linh hoạt hơn cho phép bạn theo dõi bất kỳ thiết bị kỹ thuật số nào.

Universal Analytics giới thiệu ba phương pháp thu thập dữ liệu mới, vì vậy, bạn có thể điều chỉnh triển khai cho phù hợp để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của mình. Sử dụng thư viện JavaScript analytics.js cho trang web, Mobile SDK v2.x trở lên cho AndroidiOSMeasurement Protocol cho các thiết bị kỹ thuật số khác, như bảng điều khiển trò chơi và ki-ốt thông tin. Tất cả các phương pháp thu thập mới đều thân thiện với nhà phát triển, do đó bạn có thể triển khai và tùy chỉnh mã theo dõi dễ dàng hơn. Cụ thể là theo dõi tên miền chéo cho các trang web đơn giản và chính xác hơn đáng kể.

Sử dụng tùy chọn cấu hình được đơn giản hóa và dễ truy cập hơn.

Universal Analytics cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn cấu hình hơn trong tài khoản Google Analytic, vì vậy, bạn không phải điều chỉnh mã theo dõi để thực hiện sửa đổi. Từ trang Quản trị trong tài khoản, giờ đây bạn có thể kiểm soát các cài đặt sau:

Tạo thứ nguyên tùy chỉnh & số liệu tùy chỉnh để thu thập dữ liệu duy nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Thứ nguyên tùy chỉnh và số liệu tùy chỉnh cũng giống như thứ nguyên và số liệu mặc định trong tài khoản Analytics, ngoại trừ bạn tự tạo và xác định chúng. Chúng là công cụ mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng để thu thập và phân đoạn dữ liệu mà Google Analytics không tự động theo dõi, như chi tiết sản phẩm, các cấp độ trong trò chơi hoặc tác giả của các trang nội dung. Tìm hiểu thêm về thứ nguyên tùy chỉnh và số liệu tùy chỉnh.

Luôn cập nhật các tính năng và bản cập nhật mới.

Universal Analytics là tiêu chuẩn hoạt động mới cho Google Analytics. Tất cả các bản cập nhật sản phẩm và tính năng mới chỉ khả dụng cho các thuộc tính Universal Analytics nhận dữ liệu từ mã theo dõi Universal Analytics (Javascript analytics.js trên trang web, Mobile App SDK v2.x trở lên cho AndroidiOSMeasurement Protocol cho các thiết bị kỹ thuật số khác). Các thuộc tính cổ điển và thuộc tính nhận dữ liệu từ phiên bản trước đó của mã theo dõi Google Analytics (như thư viện JavaScript ga.js) sẽ không nhận được bất kỳ bản cập nhật sản phẩm nào cũng như quyền truy cập vào các tính năng mới.

Tiến trình nâng cấp Universal Analytics

Theo thời gian, Universal Analytics sẽ trở thành tiêu chuẩn hoạt động mới cho Google Analytics. Việc chuyển từ Google Analytics cổ điển sang Universal Analytics sẽ xảy ra tăng lên qua một vài giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tất cả thuộc tính có thể nâng cấp lên Universal Analytics. (Giai đoạn hiện tại)

 • Người dùng có thể chuyển thuộc tính sang Universal Analytics sử dụng quá trình trên trang mới trong phần Quản trị của tài khoản Google Analytics.
 • Những thuộc tính được đặt ở trước bằng YT / MO có thể chuyển, nhưng dữ liệu được gửi đến các thuộc tính này sẽ không được xử lý bởi công nghệ Universal Analytics cho đến Giai đoạn 2.
 • Người dùng có thể triển khai phiên bản của mã theo dõi Universal Analytics khi chuyển thuộc tính hoàn tất.
 • Thư viện Javascript dc.js không được hỗ trợ trong Universal Analytics trong giai đoạn này. Người dùng cần các tính năng có liên quan sau phải chờ đến Giai đoạn 3 để nâng cấp:
  • Tiếp thị lại
  • Báo cáo hiển thị trên Mạng hiển thị của Google
  • Báo cáo Trình quản lý chiến dịch DoubleClick
  • Báo cáo nhân khẩu học và sở thích Google Analytics

Giai đoạn 2: Quá trình tự động chuyển bắt đầu.

Các thuộc tính sau sẽ được tự động chuyển sang Universal Analytics:

 • Triển khai Mobile App SDK sử dụng các phiên bản trước v2.x.
 • Thuộc tính có đoạn mã WAP/phía máy chủ hoặc gửi dữ liệu được đặt ở trước bằng YT / MO.
 • Tất cả các triển khai không thuộc ga.js khác (web).

Tự động chuyển thuộc tính web (ga.js) cũng bắt đầu, nhưng sẽ tiếp tục qua giai đoạn tiếp theo.

Người dùng sẽ không nhận được thông báo trước khi tự động chuyển, nhưng sẽ thấy thông báo trạng thái trên trang mã theo dõi trong tài khoản của họ về tiến trình nâng cấp. Người dùng có thể triển khai phiên bản của mã theo dõi Universal Analytics khi chuyển thuộc tính hoàn tất.

Giai đoạn 3: Universal Analytics ngoài beta.

 • Tất cả các tính năng (bao gồm Javascript dc.js) được hỗ trợ trong Universal Analytics.
 • Universal Analytics hỗ trợ Premium SLA.
 • Universal Analytics là tùy chọn duy nhất cho các thuộc tính mới.
 • Tất cả người dùng phải hoàn tất triển khai mã theo dõi Universal Analytics (analytics.js cho trang web, SDK v2.x trở lên cho AndroidiOS cho ứng dụng trên thiết bị di động và Measurement Protocol cho tất cả các thiết bị kỹ thuật số khác).

Giai đoạn 4: Universal Analytics là tiêu chuẩn hoạt động cho Google Analytics.

 • Tất cả các thuộc tính đã được nâng cấp thành Universal Analytics.
 • Các tính năng sau đây sẽ không được dùng nữa:
  • ga.js
  • urchin.js
  • Đoạn mã WAP/phía máy chủ
  • YT / MO
  • Biến tùy chỉnh
  • Biến do người dùng xác định
 • Dữ liệu được thu thập từ các tính năng không được dùng nữa sẽ được xử lý trong tối thiểu 2 năm.

Chuyên mục :

Tin tức liên quan